Cast & Crew

Vithisma short film crew

WRITTEN AND DIRECTED BY POLYMNIA PAPADOPOULOU-SARDELI
PRODUCTION GULY SARDELI
CINEMATOGRAPHER CHRISTINA MOUMOURI
EDITING LIVIA NEROUTSOPOULOU
SON SIMEON TSAKIRIS
FATHER KOSTAS LASKOS
SCENERY ELENI KARIORI
COSTUMES DESPINA CHIMONA
SOUND RECORDIST GIORGOS LIAPIS
ASSISTANT DIRECTOR CHRISANTHOS MARGONIS
SCRIPT EIRINI BITA
COLOR CORRECTION AGGELOS MANTZIOS
SOUND DESIGN LEANDROS NTOUNIS
1ST OPERATOR ASSISTANT KALLIOPI PERDIKA
2ND OPERATOR ASSISTANT KOSTAS DRAKAKIS
3RD OPERATOR ASSISTANT GIORGOS TSIGGAS
ELECTRICIAN NIKOS MOUZAKIS
EQUIPMENT TSIGGAS
PRODUCTION DESIGNER STRATOS BOUKAS
PRODUCTION ASSISTANTS DENNIS MUKA NIKOS LASKOS
DRIVER MICHALIS SIDERIS
PRE-PRODUCTION MANAGER IRO ADRAKTA
CASTING DIRECTOR ELENI STAMOULAKATOU
GRAPHIC DESIGNER KATERINA KARALI